Volume 1 (2011)

1 (2011)

Family Forum. Problemy współczesnej rodziny.
Opole 2011


Year 2011

Volume 1

Cover

Wojciech Lippa

Proof

Jerzy Bosowski

Editors' address

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
ul. kard. B. Kominka 1a, 45-032 Opole
tel. 77 441 15 02; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ISSN 2084-1698

Publisher: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO

Print: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża

Editorial:

ks. Piotr Morciniec (red. naczelny), Dariusz Krok (z-ca redaktora), Paweł Landwójtowicz (sekretarz redakcji)

Tłumaczenie abstraktów angielskich: Katarzyna Wanke

Korekta tekstów polskich i angielskich: Katarzyna Wanke

Korekta tekstów niemieckich: Alojzy Marcol

 

Box PDF