Volume 2 (2012)

2 (2012)

Family Forum. Problemy współczesnej rodziny.
Opole 2012


Year 2012

Volume 2

Editors' address

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
ul. kard. B. Kominka 1a, 45-032 Opole
tel. 77 441 15 02; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ISSN 2084-1698

Editorial:

Piotr Morciniec (red. naczelny),
Dariusz Krok (z-ca redaktora),
Paweł Landwójtowicz (sekretarz redakcji)

Box PDF