Volume 3 (2013)

3 (2013)

Family Forum. Problemy współczesnej rodziny.
Opole 2013

 


Year 2013

Volume 3

Editors' address

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
ul. kard. B. Kominka 1a, 45-032 Opole
tel. 77 441 15 02; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ISSN 2084-1698

Publisher: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO

Print: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża

Editorial:

Piotr Morciniec (red. naczelny), 
Dariusz Krok (z-ca redaktora),
Paweł Landwójtowicz (sekretarz redakcji)
Tłumaczenia abstraktów angielskich: Katarzyna Wanke
Korekta tekstów angielskich i polskich: Katarzyna Wanke

Box PDF