Agata Rudnik

psycholog i dziennikarka, specjalista ds. Public Relations, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UG. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej (Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz psychologii transportu (Uniwersytet Warszawski). Współautorka m.in. takich publikacji, jak Korelaty pomiędzy różnymi obszarami życia kobiet po operacji raka szyjki macicy metodą Wertheima-Meigsa w kontekście jakości życia, „Psychoonkologia” 2013 oraz Psychologiczne uwarunkowania jakości życia pacjentek poddanych radioterapii w odniesieniu do stopnia zaawansowania choroby i wieku, „Psychoonkologia” 2014. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się: psychoonkologia, uwarunkowania jakości życia (w tym jakość życia pacjentów w przebiegu chorób układu pokarmowego).

Box PDF