Alina T. Midro

prof. dr hab. n. med., lekarz, specjalista z genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej, kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; dydaktyk na Wydziale Lekarskim z oddziałem anglojęzycznym, Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wykładowca na Podyplomowym Studium Logopedycznym Uniwersytetu w Białymstoku, Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie; autorka ponad 300 publikacji naukowych i książki „Istnieć, żyć, być kochanym. Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi genetycznie”, Wyd. Impuls 2011; za aktywność w opiece nad dziećmi ze schorzeniami genetycznymi i niepełnosprawnością nagrodzona nagrodą główną św. Kamila w 2014 dla pracowników służby zdrowia z pasją realizujących swoją misję dla dobra chorych i cierpiących; członek wielu towarzystw naukowych i zawodowych, a także Stowarzyszenia Fides et Ratio, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich; 2006–2010 członek Międzynarodowej Komisji Ekspertów lekarzy genetyków medycznych w European Health Committee (CDSP) Rady Europy w Strasburgu; od 2012 członek Zespołu Ekspertów Episkopatu Polski ds. bioetycznych

Box PDF