Andrzej Paszewski

ur. 1938, em. prof. zw., genetyk, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, członek Polskiego Komitetu UNESCO; były dyrektor IBB PAN i kierownik Zakładu Genetyki w tym instytucie , były prezes Polskiego Tow. Genetycznego i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Problematyka badawcza: mechanizmy rekombinacji genetycznej i genetycznej regulacji metabolizmu. Działalność publicystyczna: liczne artykuły (głównie w ZNAKu i WIĘZI) z zakresu filozofii przyrody, ewolucjonizmu, antropogenezy, relacji nauka – wiara, bioetyki, państwa socjalnego polityki naukowej i etyki w nauce.

Box PDF