Bogusława Lachowska

dr hab. psycholog, kierownik Katedry Psychologii Wychowawczej i Rodziny w Instytucie Psychologii KUL. Prowadzi badania psychologicznych aspektów funkcjonowania rodziny oraz opracowuje metody badania rodziny. Jej główne zainteresowania dotyczą problematyki godzenia wielorakich ról społecznych w aspekcie konfliktu i facylitacji ról rodzinnych i zawodowych. Zajmuje się także zagadnieniem realizacji celów życiowych przez młodych dorosłych. Ważnym obszarem jej zainteresowań jest psychologiczna analiza reakcji rodziny w sytuacji stresu w kontekście procesów adaptacji, przystosowania i prężności rodziny. Działalność naukową i badawczą łączy z praktyką psychologiczną.

Box PDF