Jan Orzeszyna

ks. prof. zw. dr hab. teologii (teologia moralna), ur. 1954 w Wieluniu. Kierownik Katedry Teologii Moralnej Szczegółowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; opiekun Specjalizacji Teologii Moralnej; redaktor naczelny „Sosnowieckich Studiów Teologicznych”.

Box PDF