Kornelia Czogalik

dr teologii moralnej (doktorat na Wydziale Teologicznym UO) oraz mgr polonistyki. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w gimnazjum, prowadzi katechezę dla młodzieży oraz poradnię rodzinną w parafii. Ponadto zajmuje się twórczością teatralną (zajęcia z młodzieżą) oraz poetycką (m.in. tekst oratorium Dróżki Matki Boskiej Pokornej z muzyką J.H. Botora). Przez kilka lat współpracowała z „Gościem Niedzielnym". Opublikowała (w pracach zbiorowych) artykuły na temat źródeł przemocy w sztuce, wartości tekstów pieśni liturgicznych, symboliki Małego Księcia, obrazu Boga w twórczości J. Kaczmarskiego oraz przejawów zachowań konsumpcjonistycznych w życiu religijnym. Jest współautorką dwu książek związanych z życiem rodzinnej parafii: Z babickiej ambony oraz 35 lat budowania mostów.

Box PDF