Paulina Pawlicka

doktor nauk humanistycznych, psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego; absolwentka Szkoły Trenerów rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii w Sopocie. Naukowo i praktycznie zajmuje się tematyką rozwoju dziecka i wczesnej relacji z dzieckiem, dwujęzyczności, akulturacji oraz tożsamości kulturowej i narodowej. Jest doulą, członkinią Stowarzyszenia DOULA w Polsce. Mama Ingi (4,5) i Sary (2);

Box PDF