Teresa Sołdra-Gwiżdż

dr hab., socjolog, absolwentka socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Frysztackiego, doktoryzowała się i habilitowała się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracownik PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i Uniwersytetu Opolskiego – Zakład Teoretycznych Podstaw Socjologii, kierowany przez prof. dr. hab. Krzysztofa Frysztackiego. Dyrektor PIN – Instytutu Śląskiego w latach 2007-2012.
Zainteresowania naukowe: socjologia Śląska, socjologia stosunków etnicznych, edukacja, rynek pracy i socjologia problemów społecznych. Koordynator, kierownik i członek wielu zespołów badawczych realizujących projekty naukowe finansowane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ze środków UE, na zlecenie władz samorządowych i przedsiębiorstw. Autorka ponad stu prac naukowych, w tym w języku czeskim, niemieckim i angielskim oraz ekspertyz poświęconych problematyce instytucji społecznych, relacjom etnicznym na Śląsku, edukacji, młodzieży oraz rynku pracy. Sekcja Regionalnych Badań Społecznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN – sekretarz naukowy sekcji na kadencję 2011–2014, członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz zespołów redakcyjnych czasopism naukowych.

Box PDF