Editorial

Address:

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
ul. kard. B. Kominka 1a, 45-032 Opole
tel. 77 441 15 02; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SCIENTIFIC COUNCIL

dr Anna Abram (etyka/ Heythrop College, University of London);
prof. dr hab. Józefa Brągiel (pedagogika/ Uniwersytet Opolski);
doc. dr hab. Andrej Filipek, PhD (teologia systematyczna/ Trnava University);
dr hab. Barbara Harwas-Napierała, prof. UAM (psychologia rozwoju człowieka i rodziny/ Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);
dr hab. Michał Królikowski (prawo karne/ Uniwersytet Warszawski);
dr hab. Anna Michalska, prof. UAM (socjologia rodziny/ Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);
prof. dr hab. Sigrid Müller; (teologia moralna/ University of Vienna);
prof. dr hab. Teresa Rostowska (psychologia rodziny/ Uniwersytet Gdański);
dr hab. Stanisława Steuden, prof. KUL (psychologia kliniczna i osobowości/ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II);
prof. dr hab. Marek Szczepański (socjologia/ Uniwersytet Śląski);
prof. dr hab. Marie-Jo Thiel (etyka/ University of Strasbourg),
prof. dr hab. Krystian Wojaczek (duszpasterstwo rodzin/ Uniwersytet Opolski – przewodniczący Rady)

REVIEWERS

Reviewers list is published in every annal.

EDITORIAL STAFF

Piotr Morciniec (red. naczelny),
Dariusz Krok (z-ca redaktora),
Paweł Landwójtowicz (sekretarz redakcji)
Tłumaczenia abstraktów angielskich: Katarzyna Wanke
Korekta tekstów angielskich i polskich: Katarzyna Wanke

 

Box PDF