Aldegonde Brenninkmeijer-Werhahn, Klaus Demmer (red.), Das Herz spricht zum Herzen. Reflexionen über die Ehe

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 315 - 320

Publikacja w numerze 4 (2014)

Autor Janusz Podzielny

Box PDF