Choroba w rodzinie. Zastosowanie metodologii teorii ugruntowanej do analizy funkcjonowania rodziny w sytuacji choroby

Illness in the family. Using the grounded theory methodology in the analysis of family functioning in the situation of the illness

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 25 - 40

Publikacja w numerze 3 (2013)

Autor Emilia Mazurek

Box PDF