Frozen future – ethical questions of social egg freezing

Zamrożona przyszłość – etyczne kwestie zamrażania jajeczek z przyczyn społecznych

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 201 - 212

Publikacja w numerze 3 (2013)

Autor Gusztáv Kovács

Box PDF