„Kobiety […] mają być poddane, jak to Prawo nakazuje” (1 Kor 14,34). Krytyka feministycznej lektury Ef 5,21-33 .

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 71 - 88

Publikacja w numerze 4 (2014)

Autor Anna Rambiert-Kwaśniewska

Box PDF