Komunikacyjne zachowania w małżeństwie z perspektywy własnej i partnera

Communicative behaviour in a married life seen from a personal and a partner’s perspective

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 187 - 200

Publikacja w numerze 3 (2013)

Autor Jacek Waldmajer Zofia Pupin

Box PDF