Podporządkowanie / posłuszeństwo żon(y) wobec męża – wymóg religijny czy kulturowy?

Subordination / obedience of a wife(s) towards her (their) husband – a religious or cultural requirement?

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 205 - 220

Publikacja w numerze 6 (2016)

Autor Walerian Bugel

Box PDF