Polska adaptacja Skali Przebaczenia Małżeńskiego (MOFS) F.G. Paleari, F.D. Finchama, C. Regalii

Polish adaptation of F.G. Paleari, F.D. Fincham and C. Regalia’s Marital Offence-Specific Forgiveness Scale (MOFS)

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 161 - 179

Publikacja w numerze 5 (2015)

Autor Paweł Brudek Stanisława Steuden

Box PDF