Prężność psychiczna przyszłych matek oraz kolejność ciąży jako moderatory budowania więzi z nienarodzonym jeszcze dzieckiem

Resilience of expectant mothers and order of pregnancy as moderators of mother-fetal attachment

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 139 - 154

Publikacja w numerze 3 (2013)

Autor Karolina Lutkiewicz Magdalena Chrzan-Dętkoś Paulina Pawlicka

Box PDF