Problemy bioetyczne ingerencji medycznych zaburzających genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania rozwoju człowieka

Bioethical problems of medical intervention disturbing genetic and epigenetic determinants of human development

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 29 - 42

Publikacja w numerze 5 (2015)

Autor Alina T. Midro

Box PDF