Rola niekorzystnych warunków społeczno-ekonomicznych (bieda) i niedostatku materialnego dzieci w przewidywanym postępowaniu rodziców

The role of adverse socioeconomic conditions (poverty) and material deprivation of children in predicting parental behaviour

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 43 - 64

Publikacja w numerze 5 (2015)

Autor Vesna Bilić

Box PDF