Różnice w emocjonalności kobiet i mężczyzn a style radzenia sobie ze stresem

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 133 - 164

Publikacja w numerze 2 (2012)

Autor Monika Kornaszewska-Polak

Słowa kluczowe: emotion | marriage | sex differences | stress

Box PDF