The dynamics of the coping process of families of children with severe multiple disabilities

Dynamika procesu radzenia sobie w rodzinach dzieci z poważnymi niepełnosprawnościami

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 221 - 236

Publikacja w numerze 6 (2016)

Autor Jiří Kantor

Box PDF