Transseksualizm z perspektywy eklezjalnej

Transsexualism from the Ecclesiastical Perspective

Treść artykułu: Pobierz | Czytaj

Strona: 113 - 136

Publikacja w numerze 6 (2016)

Autor Józef Wróbel SCJ

Box PDF