Ágnes Balogh

University of Pécs – professor for criminal law at the The Faculty of Law of the University of Pécs. Her research interests are Hungarian and international criminal law, bioethics, criminal politics, and legal history. Her recent publications include: Balogh Ágnes: A veszély fogalmának értelmezése a büntetőjogban, In: Hajdú József (szerk.) 90 éves a szegedi Jogászképzés. Szeged: Szegedi udományegyetem, 2013. pp. 17–21.; Balogh Ágnes: Büntetőjog, Jogi Szakvizsga Segédkönyvek, Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2013, 327 p.; Balogh Ágnes: Kriminálpolitika és kábítószerrel visszaélés, BŰNÜGYI SZEMLE 2010: (1) pp. 3–8.

Box PDF