Agnieszka Rak

doktorantka nauk społecznych w zakresie pedagogiki na UO, nauczyciel-wychowawca w internacie Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie. Zainteresowania naukowe: rodzina, placówki socjalizacyjne i metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Box PDF