Alicja Żak-Łykus

mgr psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania w tematyce relacji interpersonalnych, różnic indywidualnych, satysfakcji z pracy, jakości życia. Tematyka realizowana zarówno w obszarach pracy dydaktycznej, jak i badawczej.

Box PDF