Anna Furtak

mgr, doktorantka w katedrze Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej Instytutu Socjologii KUL; prowadzi badania naukowe w obszarze socjologii rodziny, katolickiej nauki społecznej, demografii, socjologii internetu i gospodarki; jest autorką kilku publikacji z tego zakresu; łączy perspektywę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem jako pracownik socjalny.

Box PDF