Anna Rambiert-Kwaśniewska

(ur. 1985) doktor teologii biblijnej (PWT Wrocław); od 2014 r. adiunkt w Katedrze Teologii Nowego Testamentu Instytutu Nauk Biblijnych w Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu, doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbywała stypendia we Florencji, Delfach, Oxfordzie i Hajfie.
Autorka m.in.: – monografii: „Walcz w dobrych zawodach o wiarę" (1 Tm 6,12a). Relektura metaforyki agonistycznej w listach Proto- i Deuteropawłowych, która ukaże się
do końca 2014 r.; książki popularno-naukowej Bieg Pawła z Tarsu, czyli spotkania z grecką agonistyką, Wrocław 2013; oraz kilku artykułów naukowych z zakresu biblistyki.

Box PDF