Aurora Carmen Barbat

M.D., PhD, Physician, general medicine (1993, University for Medicine and Pharmacy „Victor Babes”, Timisoara, Romania) / Dipl. in Caritas Science and Christian Social Welfare (2002, Albert Ludwig-University, Freiburg i. Br., Germany), works as senior lecturer at University of the West, Faculty for Sociology and Psychology, Social Welfare Department, Timisoara, Romania. She obtained her PhD title in 2009 at the University for Medicine and Pharmacy „Victor Babes”; has published 3 books, ca. 35 articles & chapter books in scientific (inter)national volumes and journals, covering areas such as social medicine, drug use, coping with cancer, religion as coping. She has participated in many conferences at (inter)national socio-medical and psycho-spiritual conferences & research program, has organized some scientific events, being member of scientific (inter)national organizations.
Lekarz medycyny, doktor, medycyna ogólna (1993, Uniwersytet Medycyny i Farmacji „Victor Babes”, Timięoara, Romania) / dyplom z Nauki Caritas i Chrześcijańskiej Pracy Socjalnej i Opieki (2002, Albert Ludwig-University, Freiburg i. Br., Niemcy), pracuje jako starszy wykładowca na West University of the Timięoara, Wydział Socjologii i Psychologii, Katedra Pomocy Społecznej, Timisoara, Rumunia. Otrzymała tytuł doktora w 2009 na Uniwersytecie Medycyny i Farmacji „Victor Babes”, opublikowała trzy książki, około 35 artykułów i rozdziałów książek w (między)narodowych wolumenach i czasopismach, obejmujących obszary takie jak: medycyna społeczna, użycie narkotyków, radzenie sobie z rakiem, religia jako radzenie sobie. Brała udział w wielu konferencjach w (między)narodowych społeczno-medycznych i psycho-du-chowych a także w konferencjach i programach badawczych, organizowała wydarzenia naukowe, będąc członkiem naukowych (między)narodowych organizacji.

Box PDF