Beata M. Parysiewicz

dr hab. prof. KUL, ur. w 1961 r. w Lublinie; wykształcenie: technik ekonomista, dr hab. w zakresie teologii pastoralnej, prof. KUL JP II. W latach 1980–1985 ekonomista w PHSR „Agroma” Lublin; w latach 1990–1993 – katechetka w VI LO im. A. Mickiewicza w Lublinie; 1993–2011 asystent, adiunkt, starszy wykładowca w Katedrze Pedagogiki Rodziny i Duszpasterstwa Rodzin Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; od 2011 kierownik Katedry Psychopedagogiki Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej tego Uniwersytetu

Box PDF