Błażej Kmieciak

dr n. społ. w zakresie socjologii prawa (KUL), mgr pedagogiki specjalnej – resocjalizacji (UŁ); absolwent studiów z zakresu prawa medycznego i bioetyki (UKSW). Posiada Certyfikat Trenerski w zakresie Treningu Zastępowania Agresji (ART- Aggression Replacement Training). Absolwent Szkoły Praw Człowieka oraz Szkoły Profilaktyki Uzależnień. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Był ponadto członkiem Zespołu ds praw oraz autonomii rodziny przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Prawa Medycznego UM w Łodzi oraz współpracownikiem Pracowni Pedagogiki Specjalnej UŁ. Jest także Koordynatorem Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris oraz mediatorem w Fundacji Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi.

Box PDF