Dariusz Krok

ks. dr hab. teologii, psycholog, prodziekan Wydz. Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Katedry Psychologii i Pedagogiki Rodziny WT UO, ponadto pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Obszary badawcze: psychologia społeczna, psychologia religii i psychologia zdrowia. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień: relacje religii i zdrowia psychicznego, rodzina a jakość życia, dobro-stan psychiczny oraz perswazja i zmiana postaw. Autor i redaktor szeregu książek i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny psychologii i teologii pastoralnej. Członek organizacji międzynarodowych i krajowych w zakresie psychologii religii i społecznej, m.in. The International Association for the Psychology of Religion, International Cultic Studies Association oraz Sekcja Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

Box PDF