Emilia Lichtenberg-Kokoszka

dr n. humanistycznych, absolwentka UWr (doktorat 2007, Edukacja zdrowotna rodziców w prenatalnym okresie życia dziecka); dyplomowana położna; od 1999 roku najpierw asystent, później adiunkt w zakładzie Pedagogiki Ogólnej, Inst. Nauk Pedagogicznych UO; prowadzi zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, wspierania rozwoju dziecka, psychopedagogiki prenatalnej; zainteresowania z pogranicza pedagogiki i medycyny koncentrują się wokół prenatalnego i perinatalnego okresu w życiu rodziny; autorka książki Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, współredaktorka sześciu pozycji zwartych, autorka ponad 30 artykułów naukowych; współpracuje z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych Województwa Opolskiego; jest członkiem Polskiego Towarzystwa Położnych; od 2009 roku prowadzi audycje edukacyjne na antenie Radia „Plus“.

Box PDF