Emilia Mazurek

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego; pracownik Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej; autorka monografii „Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi" (Wrocław 2013); zainteresowania naukowe: edukacja dorosłych, biografie edukacyjne człowieka dorosłego, przewlekła choroba somatyczna w rodzinie (ujęcie psychospołeczne i edukacyjne).

Box PDF