Helmut Renöckl

prof. dr hab. Uniwersytetu Jana Keplera w Linzu, honorowy profesor „Etyki w naukach przyrodniczych i technice, prof. etyki gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym, emerytowany kierownik Katedry Etyka Teologicznej, Etyki Społecznej i Edukacji Etycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach, kierownik Instytutu Etyki Praktycznej (etyka techniki, etyka medyczna, etyka gospodarcza) w Linzu.

Box PDF