Henryk F. Hoser

ur. 27 listopada 1942 w Warszawie; studia na Wydziale Lekarskim – Oddział Pediatryczny Akademii Medycznej w Warszawie; asystent w Instytucie Morfologii, w Zakładzie Anatomii Prawidłowej (prof. Witold Sylwanowicz); prowadził badania naukowe z zakresu anatomii porównawczej; dwuletni staż podyplomowy w klinikach Akademii Medycznej w Warszawie; lekarz klinicysta w Szpitalu Rejonowym w Ziębicach Śląskich; studia filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie; mgr teologii moralnej i bioetyki; święcenia kapłańskie w 1974 roku; studia języka francuskiego i medycyny tropikalnej w Paryżu (Wydział Lekarski Uniwersytetu Paryż VI, Departament Chorób Zakaźnych i Tropikalnych, prof. Marc Gentillini); od 1975 roku przez 21 lat pracował jako kapłan i lekarz w Rwandzie (Afryka); 1996–2003 Superior Regionalnego Stowarzyszenia Księży Pallotynów we Francji i członek Komisji Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych we Francji; współzałożyciel Afrykańskiej Federacji Akcji Rodzinnej (Cotonou 2001) i jej doradca kościelny; 22 stycznia 2005 mianowany przez Jana Pawła II Sekretarzem Pomocniczym Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Przewodniczącym Papieskich Dzieł Misyjnych; konsekrowany (arcybiskup) 19 marca 2006; od 24 maja 2008 – z nominacji Benedykta XVI, biskup ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej; w konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetyki; członek Rady Stałej, Rady ds. Rodziny, Komisji Misyjnej i Komisji Duszpasterstwa; członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050 Chrztu Polski; Rady Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”; konsultor Kongregacji Ewangelizacji Narodów.

Box PDF