Ilona Lewoska

mgr psychologii i pedagogiki. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań dotyczących relacji między płcią psychologiczną a jakością życia rodzinnego i małżeńskiego, a także zagadnień psychologii wychowania. Obecnie jest w trakcie kształcenia z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne, a także terapię psychologiczną dla dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia Biegłych Psychologów Sądowych.

Box PDF