Izabela Broszczak

dr, nauczycielka-katechetka w Szkole Podstawowej nr 2 w Zdzieszowicach, zainteresowania naukowe: problematyka ekologiczna, w szczególności wpływanie na świadomość ekologiczną młodych pokoleń, przekazywanie wiedzy w sposób przystępny i inspirujący do samodzielnego podejmowania postaw proekologicznych w ramach katechezy i zajęć dodatkowych.

Box PDF