Jacek Waldmajer

dr, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz student psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach. 
Zainteresowania naukowe obejmują kognitywne aspekty pozyskiwania, dystrybuowania i reprezentowania wiedzy oraz problematykę jakości życia w relacjach interpersonalnych i jej związki z „ciemną triadą" osobowości.

Box PDF