Ján Knapík

(narodený 1969) – doktor pedagogiky, kňaz, Katolícku teológiu vyštudoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.Magisterské štúdium pedagogiky na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Dizertačnú prácu v obore pedagogika obhájil na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Prednáša pedagogiku na Katedre spoločenských vied Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Venuje sa témam, ktoré vyžadujú pri spracovaní pedagogický a teologický pohľad. Jadrom jeho prác je problematika vysokoškolskej pedagogiky, vplyvu vysokej školy na študenta a výchovné problémy súčasnej spoločnosti.

Box PDF