Janusz Podzielny

ur. 1979, ks. dr, adiunkt w Katedrze Bioetyki i Etyki Społecznej Instytutu Nauk o Rodzinie na WT UO, studia specjalistyczne z teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie, członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych, m.in.: Stowarzyszenia Teologów Moralistów, Association of Bioethicists in Central Europe oraz European Society for Catholic Theology; obszary badawcze: bioetyka, etyka społeczna oraz etyka ewangelicka.

Box PDF