Jerzy M. Ferenz

dr n. prawnych, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie karnym, przy szczególnym uwzględnieniu kontekstu konstytucyjnego oraz międzynarodowych standardów praw człowieka. Posiada uprawnienia do pracy ze sprawcami przemocy metodą Duluth. Jako istotne publikacje należy wskazać: „Prawidłowość trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia w kontekście gwarancji konstytucyjnych” („Forum Prawnicze” 2014, nr 5) oraz „Sytuacja ofiar przestępstwa zgwałcenia po nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2013 r.” („Zeszyty Prawnicze” 2016, nr 1).

Box PDF