Joanna Koss

psycholog, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracuje z Kliniką Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpracowała z gdańską Szkołą Rodzenia i Poradnią Laktacyjną. Autorka publikacji z zakresu psychologii prokreacyjnej, m.in. Dwa oblicza trudnego i bolesnego macierzyństwa. Psychologiczny obraz młodych kobiet cierpiących na depresję okołoporodową, należących do grupy ryzyka – studium dwóch przypadków, w: Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter (red.), Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie (Gdańsk 2011). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko ujętej problematyce psychologii prokreacyjnej, tematyki okołoporodowej oraz seksualności kobiet w okresie okołoporodowym.

Box PDF