Joanna Szymańska

mgr psychologii. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorantka w Zakładzie Pedagogiki i Psychologii Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologii rodziny i rozwoju człowieka w kontekście rodziny.

Box PDF