Józefa Brągiel

profesor zwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej Instytutu Nauk Pedagogicznych. Specjalizuje się w problematyce rodzicielstwa, funkcjonowania rodzin niepełnych, przemocy wobec dziecka i pracy socjalnej.

Box PDF