Konrad Glombik

ur. 1970, ks. dr hab., kierownik Katedry Teologii Moralnej i Duchowości Wydz. Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Redakcji Wydawnictw WT UO, studia specjalistyczne z teologii moralnej w KUL JPII i Akademii Alfon-sjańskiej w Rzymie, habilitacja w 2008 roku; członek organizacji międzynarodowych i krajowych m.in.: Vereinigung fur Katholische Sozialethik in Mittel-europa, Gorres Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, Association of Bioethicists in Central Europe, Stowarzyszenie Teologów Moralistów Polskich; w swoich badaniach zajmuje się m.in. problematyką moralności małżeństwa i rodziny, etyki seksualnej oraz sakramentalności małżeństwa.

Box PDF