Krzysztof Wieczorek

prof. dr hab., Kierownik Zakładu Logiki i Metodologii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego; tytuł prof. uzyskał w roku 2005. Opublikowane monografie: Dwie filozofie spotkania: J. Tischner – A. Nowicki (1990); Levinas a problem metafizyki (1992); Wieczne powroty Fryderyka Nietzschego (1998); Spory o przedmiot poznania (2004). Współautorstwo i redakcja naukowa: Przestrzeń i Wartości, t. 1, Katowice 1996; t. 2, Katowice 1998; Človek, spoločnosť, myslenie, Banská Bystrica 2003; Filozofia w służbie polityki, Poznań 2011; Podstawy filozofii dla uczniów i studentów, Chorzów 2012. Redaktor prac zbiorowych, autor ponad 200 artykułów naukowych z zakresu filozofii, pedagogiki i pracy socjalnej.

Box PDF