Małgorzata Szarzyńska

dr n. hum., specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany konsultant w zakresie psychologii klinicznej dziecka PTP (podspecjalizacja: dziecięce zaburzenia psychiczne), psychoterapeuta i badacz; od 25 lat łączy pracę naukową i dydaktyczną z praktyką kliniczną; kieruje podyplomowymi studiami Psychoprofilaktyka zaburzeń psychicznych – diagnoza i terapia psychologiczna w Instytucie Psychologii UO; uczestniczyła w kilku międzynarodowych projektach badawczych mających na celu diagnozę i pomoc grupom podlegającym działaniu nadmiernego stresu spowodowanego biedą, bezdomnością oraz chorobami psychicznymi; od 2009 roku prowadzi pilotażowy program prewencyjno-interwencyjny skierowany do usamodzielniających się wychowanków Państwowych Domów Dziecka BRIGE: Bridging Resilience through Intervention, Guidance, and Empowerment (Wspieranie Odporności przez Interwencję, Wskazówki i Wzmacnianie).

Box PDF